Tělo – sloupec G

Symboly ve sloupci G určují, kde je stanoviště kontroly na objektu.

 Severovýchodní strana Jižní špice Nahoře na objektu
  Jihovýchodní okraj Západní část Jižní pata
Jižní roh (uvnitř) Horní část Jihozápadní konec
Jihozápadní roh Dolní část Mezi
Na ohybu Pata (bez udání směru)