O nás

SK Kotnov Tábor – sportovní klub orientačního běhu 

Sportovní klub sdružující  děti, mládež a občany se zájmem o sport ve sportovních odvětvích: „orientační běh – běh – ostatní orientační sporty“.

  • Zaměřuje se na sportovní činnost , zejména účastí na závodech v orientačním běhu
  • Pořádá pravidelně závody krajské i lokální úrovně.
  • Spolupracuje s ostatními oddíly v rámci města i kraje na rozvoji OB
  • Napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. svojí organizační činností.

Mezi hlavní činnosti SK Kotnov Tábor patří:

Rozšiřování nabídky sportovního vyžití pro děti, mládež a dospělé v rámci celého kraje.

  • Vykonávání činnosti rozhodčích na sportovních akcích v rámci licencí rozhodčích u SK Kotnov Tábor.

  • Vytváření podmínek pro vznik nových lokalit a prozatímních sportovišť využitelných pro sport v rámci kraje.

  • Reprezentace města, okresu a kraje na sportovních soutěžích ve sportovních odvětvích „orientační běh – orientační běh – běh – ostatní orientační sporty“.

  • Navazování spolupráce se školami a  realizace závodů pro školy.

Členství v oddíle

Členem oddílu se může stát každý zájemce o orientační běh, který se chce věnovat tomuto sportu naplno, rekreačně nebo jej provozovat jako doplňkový sport.

Kontakt:

e-mail: info@skkotnovtabor.cz
facebook
ORIS: 0408