Tělo – sloupec F

Informace ve sloupci F udávájí rozměry objektů v metrech, anebo určují kombinaci objektů.    zpět

 

Určuje výšku, hloubku nebo vertikální rozměr objektu. Určují rozdílnou výšku svažujícího se objektu (nejmenší ú největší).
Určuje plošný rozměr – šířku a délku objektu. Při popisu dvou objektů (kontrola mezi) určují výšky objektů ze sloupců D a E.
Křížení objektů. Větvení objektů.