Tělo – sloupec E

Symbol ve sloupci E upřesňuje objekt, anebo popisuje druhý objekt je -li třeba (křížení, větvení, mezi, stejné symboly jak ve sloupci D).   zpět

Jehličnatý Otevřený, neporostlý
Listnatý Zarostlý
Hluboký Skalnatý, kamenitý
Plochý, nízký Zřícený, zbořený
Bažinatý Písčitý