Vodstvo

vodní příkop Úzká bažina, mokřina Bažinka
pevná půda v bažině Tůň, rybníček Potok
jezero, rybník Sezónní vodoteč Jáma s vodou
Bažina Pramen Studna