Liniové objekty

Plot Průsek Cesta
Živý plot Pěšina Rozbořená zeď
Křoví, houští v linii El. vedení Zeď