Tělo – sloupec C

Pro více stejných objektů v kroužku, označujícím kontrolní stanoviště, symbol ve sloupci C určuje pozici odpovídajícího objektu.       zpět

Severní objekt
Jihozápadní objekt
Horní objekt
Spodní objekt
Prostřední objekt