ROZPIS

Přebor Jihočeské oblasti v orientačním běhu ve štafetách 2017

Veřejný závod štafet v orientačním běhu

Závod pro veřejnost – v kategorii P

Pořadatel: SK Kotnov Tábor, z.s.

Datum: 22. dubna 2017 – sobota

Místo konání: Tábor – Větrovy

Přesné místo shromaždiště bude upřesněno v pokynech.

Klasifikace závodu: štafety

Zařazení do soutěží: Krajský přebor v kategoriích D18, H18, D21, H21

Vítěz přeboru postupuje na MČR 2017.

V rámci přeboru budou hodnoceny pro účely postupu na MČR pouze jihočeské oddílové štafety.

(V případě nominace vítěze jiným způsobem, postupuje na MČR další v pořadí klasifikovaná štafeta. Viz. dokumenty sekce OB ČSOS).

Omezení startu: Mohou startovat libovolné tříčlenné štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

Kategorie: D18, H18, D21, H21

MIX14 (smíšená štafeta, všichni členové do 14 let),

MIX (bez omezení věku, pohlaví, oddílu)

P – jednotlivci

Omezení účasti: Není stanoveno. Mohou startovat libovolné tříčlenné štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

Informace: na stránkách ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3900

Přihlášky: –  prostřednictvím ORIS nejpozději do neděle 16.4.2017 za základní vklad

do úterý 18.4.2017 za zvýšený vklad

– zadávání soupisek do: středy 19. dubna 2017. Preferujeme zadání do ORISU.   Zadání soupisek v den závodu je komplikací a bude zpoplatněno částkou 50,- Kč.

– ve výjimečných případech e-mailem  na adresu: helahud@seznam.cz předmět: PRIHLASKA. Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Přihlášky na místě prezentace budou přijaty podle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. (neplatí pro kat. P)

Startovné: DH18 300,-Kč/ v řádném temínu, 400,-Kč později

DH21 300,-Kč/ v řádném temínu, 400,-Kč později

MIX14 200,- Kč/ v řádném termínu, 300,- Kč později

MIX 250,- Kč/ v řádném termínu, 350,- Kč později

P 50,- Kč

půjčovné SI čipu        40,- Kč, Při ztrátě náhrada 900,- Kč

Úhrada vkladů:   vklady zasílejte na účet 2300065032/2010, kde  v.s. je číslo oddílu dle adresáře ČSOS a do poznámky pro příjemce pište název oddílu.

   –  vklady budou vybírány i v hotovosti při prezentaci v plném rozsahu přihlášky za celý oddíl.

Shromaždiště: viz místo konání

Prezentace: 09:30 – 10:15 hodin v centru závodu.

Vzdálenosti: parkoviště: do 300 m

centrum – start: do 1000 m

cíl – centrum: do 1000 m

Způsob startu: štafety – hromadný, příchozí – průběžný start 11,15 – 11,45

Čas startu 00: 11:00 hodin (štafety)

Mapa: Větrovy; 1: 10 000; E = 5 m;

Občerstvení: v cíli – voda nebo limonáda

Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu JčAOS pro rok 2017

Systém ražení: Elektronický systém Sportident (SI), požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOS v OB

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu

Parkování: na parkovišti rozhledny Hýlačka

Jiné: :    V rámci přeboru proběhne závod „ Dětské ligy Táborska“ v orientačním běhu.

Informace na www.detskaliga.obkta.cz

Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Jaroslav Hudeček

    hlavní rozhodčí: Jiří Vébr, R2

    stavba tratí: Tomáš Doležel

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.

Účastníci závodu souhlasí s použitím a zveřejněním fotografií ze závodu při propagaci orientačních sportů a ve veřejných médiích a na sociálních sítích.

V Táboře dne: 4. ledna 2017                                                                                                         zpět na hlavní stranu závodu