Vegetace a porosty

Malá mýtina Roh lesa Samostatný strom
Skupina stromů Pole, louka Hustník
Vymýcený prostor Povrch místy zarostlý Hranice porostů